Personvern

Generelt
Denne informasjonen om personvern gjelder for Zenteno Visuals og er en oversikt over hva slags informasjon som samles inn, hvorfor og hvordan den behandles.
Informasjon som samles inn
Zenteno Visuals samler inn informasjon som fornavn, etternavn, adresse, telefon og e-post. Dette via en elektronisk kontrakt som signeres ved bestilling av oppdrag.

Når dere melder dere opp på nyhetsbrev gir dere samtykke til at deres e-post lagres og at Zenteno Visuals kan ta kontakt med relevant info og tilbud. Informasjon blir lagret via webflow og mailchimp.
Dersom kontaktskjema benyttes lagrer Zenteno Visuals informasjon som navn, telefon og e-post via webflow. All informasjon gitt til Zenteno Visuals via nettsiden er gitt av dere frivillig.

Kontrakt lagres elektronisk på ekstern harddisk, samt i sky (Dropbox). Informasjonen ligger beskyttet og kun Zenteno Visuals har tilgang. Informasjonen lagres for å kunne opprette kundeordre og sende faktura. Noe av informasjon er lovpålagt og må lagres. Informasjon lagres også for å kunne sende relevant informasjon og forbedre tjenestene til Zenteno Visuals.

Etter endt oppdrag tar Zenteno Visuals skriftlig kontakt (via e-post) med oppdragsgiver for å forsikre seg om at de er fornøyd, samt har noen oppfølgingsspørsmål for å kunne forbedre tjenestene til Zenteno Visuals. Denne informasjon blir kun brukt av Zenteno Visuals.
Lagring av bilder
Etter endt oppdrag lagres alle bilder og film på ekstern harddisk som er sikret med passord, samt på sky (dropbox). Det er kun Zenteno Visuals som har tilgang til skyen og harddisk.

Zenteno Visuals forbeholder seg retten til å bruke bilder og film til egen promotering, slik som nettside, portefølje, konkurranser og annonser. Dersom kunde ikke ønsker dette vil de få mulighet for å endre disse vilkårene ved kontraktsignering som skjer før oppdraget.

Zenteno Visuals lagrer bildene og film i 10 år før det blir slettet permanent. Før sletting har kunde mulighet for å ta over innhold mot et gebyr for overføring.
Sletting av informasjon
Dersom dere ønsker å slette informasjon kan dette gjøres ved å sende en e-post til post@zentenovisuals.no
Standardvilkår for kontrakt
Kontrakt signeres som regel ca 2-3 måneder før selve bryllupsdagen. Jeg tar kontakt med dere for å avtale møte hvor vi snakker om deres ønsker, ser på lokasjon om ønskelig og signerer kontrakt.

Det betales et innskudd på 30% av sluttsummen, Dette beløpet refunderes ikke ved kansellering av oppdrag, om det er under 2 måneder igjen før bryllupsdagen. Det sendes faktura på innskudd innen en uke etter signert kontrakt.
Resterende beløp faktureres innen en uke etter vielsen, og har 14 dagers forfall.

Ved kjøring utenfor Tromsø (over 20km) kommer et kjøretillegg på 4.1 kr per kilometer for kjøring + 700kr dersom kjøring i en time eller mer. Ved overtid mer enn en time etter avtalt tid vil det forekomme 1570kr i overtid per påbegynte time.

Ved reising på Helgeland kommer reisekostnader og kjøring i tillegg. Kjøring faktureres med 4.1kr per kilometer. 700kr faktureres ved reise over 1 time. Ved overtid mer enn en time etter avtalt tid vil det forekomme 1570kr i overtid per påbegynte time.

Dersom det er oppdrag utenfor disse områdene ta kontakt så gir jeg et prisoverslag.

Leveringstid er som regel 4-6 uker. Det avhenger litt av hvilken pakkeløsning dere velger, og om det er film i tillegg.  
Bruk og rettigheter av bilder og film
Kunden kan bruke bildene/film fritt til privat bruk. Det er ikke lov å selge bildene/film, eller anvende de i kommersiell sammenheng, uten fotografens skriftlige samtykke.

Bildene/film er ferdig behandlet og skal ikke redigeres på i ettertid. Ønskes endringer som svart/hvit etc, skal fotografen kontaktes.

Ved bruk av bilder elektronisk (facebook, instagram, personlig nettside, avis/nettavis etc) skal fotografen krediteres på følgende måte: Fotograf Janita Zenteno © Zenteno Visuals